22 mars 2018

Fönsterrenoveringens Dag: En Dag För Hela Sverige Den 30 Maj

  Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag.
   
  Den 30 maj i år går Sveriges första Fönsterrenoveringens dag av stapeln. Syftet med dagen är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.
   
  - Skälen att bevara och vårda sina träfönster är flera, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär. Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.
   
  Ett vanligt argument för fönsterbyte är bättre energieffektivitet, ett annat är det underhållsfria materialet. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla och behöver till slut bytas ut och slängas på tippen, inte sällan innan själva energieffektiviseringen har lönat sig. Även Energimyndigheten föreslår att man istället för fönsterbyte kan renovera sina fönster och få en bättre energihushållning genom att sätta in LE-glas i innerbågen.

  - Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda. Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet.
  Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet och en ovarsam renovering kan innebära att själ och karaktär helt går förlorade. Det kulturhistoriska och estetiska värdet av att renovera sina fönster är också två centrala inriktningar för Fönsterrenoveringens dag.
   
  - Den 30 maj vill vi uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster. Ihop med våra samarbetspartners kommer vi att ordna aktiviteter på temat runt om i hela landet, det kan vara allt från workshops och kurser till utställningar och stadsvandringar, säger Liselotte Jumme på Kalmar Läns museum.

  Alla planerade arrangemang för Fönsterrenoveringens dag 2018 kommer att finnas samlade under hashtagen #fönsterrenoveringensdag.
  Under arbetet med att ta fram temadagen har initiativtagarna också skrivit ihop fönsterrenoveringens 10 budord. Läs dem på www.fönsterrenoveringensdag.se.
   
  Kontakt

  www.fönsterrenoveringensdag.se

  Sveriges Länsmuseer
  Liselotte Jumme
  Bebyggelseantikvarie
  Kalmar läns museum
  0480-45 13 89
  070-398 38 04
  liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

  Svenska byggnadsvårdsförningen
  Lovisa Lannerstedt
  Kommunikatör
  08 30 67 85
  0723 70 84 56
  lovisa.lannerstedt@byggnadsvard.se

  Riksantikvarieämbetet
  Camilla Altahr Cederberg
  Utredare / Byggnadsantikvarie
  08 519 182 31
  camilla.altahr.cederberg@raa.se