19 december 2018

Föremål i nytt ljus

    Under hösten 2016 genomförde samlingspersonalen en stor flytt av museiföremål från ett utav våra tidigare magasin på Kalmar slott till Kalmar läns museums nya magasin. Det som flyttades var framförallt stora föremål tillhörande kategorierna jordbruk, byggnadsdelar, hantverk, åkdon och även ett flertal ankare.

    I samband med flytten blev föremålen sanerade och rengjorda. De har sedan successivt blivit inventerade, fotograferade och placerade i magasinsrum. Arbetet innebar en hel del utmaningar, oftast på grund av föremålens stora storlek. Med flytten har föremålen blivit tillgängliga och efter mycket arbete kan vi nu stolt visa upp samtliga här på Digitalt Museum. Varsågoda att ta del av och titta runt bland byggnadsdetaljer, maskiner och allehanda arbetsredskap!

    Se alla föremål här.