30 oktober 2012

Förhistoriska gravar i Böljerum

Sommaren 1992 undersökte Kalmar läns museum tre stensättningar i Böljerum, Gladhammars socken, Småland. Två av gravarna daterades med hjälp av C14-metoden och resultaten blev att en hade anlagts under yngre bronsålder och en under romersk järnålder.  Ladda ner rapporten