24 januari 2019

Förintelsens minnesdag 2019

    Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

    Det är också en dag då man kan fundera över sin egen roll som medborgare i ett humant samhälle. Och över hur vi själva skulle reagera i en krigs- eller krissituation. Kanske kan vi alla utföra handlingar som vi inte i förväg tror att vi är kapabla till? På grund av grupptryck, likgiltighet eller för att vi så gärna vill hitta enkla svar – se tillvaron i svart och vitt. Hitta någon att skylla på när vi känner oss hotade och oroliga.

    Mer info: www.levandehistoria.se

    Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet vars uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.