30 oktober 2012

Gärdslösa Gilleshus

Under två säsonger 1990 respektive 1991 undersöktes Gilleshuset, RAÄ 78, vilket ligger strax väster om Gärdslösa kyrka. Undersökningen var ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Gärdslösa Hembygdsförening. Att döma av de daterbara fynden som påträffades samt skriftliga källor har Gilleshuset haft en cirka 200-årig historia.  Ladda ner rapporten