30 oktober 2012

Gravhällarna i Kalmar domkyrka

Gravhällarna i Kalmar domkyrka 1681-2008 är titeln på den kulturhistoriska undersökning, som Johan Apelman och Eva-Lena Holmgren, båda antikvarier på Kalmar läns museum, genomfört på uppdrag av Kalmar kyrkliga samfällighet. Här beskrivs utförligt gravhällarna men även en del personhistorik kring de som fick sin sista vila i kyrkan.