30 oktober 2012

Hällristningar vid Smålandskusten II. Fortsatta vårdnadsinsatser 2009.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län utförde personal från Kalmar läns museum de vårdåtgärder på hällristningarna som föreslagits i "Hällristningarna vid Smålandskusten" (M. Petersson 2009). Läs mer