30 oktober 2012

Hällristningar vid Smålandskusten

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har Kalmar läns museum under 2007 och 2008 rengjort, dokumenterat och skadedokumenterat 19 hällristningslokaler i Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås och Kalmar kommuner. Arbetet med hällristningarna har gått ut på att rengöra hällarna och dokumentera dessa gällande motiv och skador.  Ladda ner rapporten