19 november 2013

Hälsa och kultur i hälsolänet Kalmar

  Regionförbundet och landstinget i Kalmar län har initierat ett projekt kring hälsa och kultur. Syftet är att skapa en arbetsmodell med struktur och metoder för samverkan mellan kulturorganisationer samt vård och omsorg inom äldrevård, psykiatri och hälsocentraler.

  Den övergripande tanken är att mötet mellan kultur och vård kan skapa bättre hälsoförutsättningar för länets innevånare, något som forskningen tydligt visar.

  Projektet är treårigt och kommer att ledas av Kalmar läns museum i samarbete med kommuner och kulturinstitutioner. Projektet har påbörjats i liten skala under 2013 och kommer att fortgå till 2016.

  Har du idéer, funderingar eller erfarenhet av verksamhetområdet? Tveka inte att höra av dig!

  Projektledare

  Emma Angelin Holmén

  emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se

  0480-451384, 070-3418706

  Gå till projektets hemsida >>>