4 november 2021

Helena Victor får pris för utgrävningarna av Sandby borg och arbetets betydelse för den öländska historien

  På bilden syns pristagaren Helena Victor tillsammans med Ann-Mari Thorsén, ordförande i Ölandsklubben i Stockholm.

  Stort grattis säger vi till Helena Victor, enhetschef, Fil dr och projektledare för utgrävningarna av Sandby borg, som får Ölandsklubben i Stockholms Stora pris 2021 med motiveringen:

  ”I Sandby borg inträffade för ca 1500 år sedan en ytterst brutal massaker. Arkeologerna har funnit kvarlevor av mördade män, pojkar och spädbarn. Vissa av kropparna har troligen skändats. Tillsammans med de mördade har man funnit kvarlämnade orörda ibland konstnärligt utformade ägodelar. De döda tycks ha lämnats där de fallit. Inga begravningar har ägt rum.

  Mer precist vad som skedde i borgen, varför just dessa människor mördades och vart kvinnorna har tagit vägen, är frågor som fortsätter att engagera arkeologerna. Utgrävningarna påbörjades 2010 och har sedan pågått i varierande omfattning. Tack vare de unika fynden på sydöstra Ölands kust har massakern blivit en världsnyhet.

  Genom att ge priset till Helena Victor, projektledaren för utgrävningarna av Sandby borg, vill Ölandsklubben uppmärksamma arbetets stora betydelse för att ge ytterligare förståelse av den öländska historien.

  Dessutom vill Ölandsklubben med den uppmärksamhet som dess Stora Pris brukar ge, uppmana institutionella finansiärer av utgrävningarna samt sponsorer och övriga engagerade, att påskynda möjligheten för vår tids människor”.

  Helena är väldigt glad för priset som förutom äran fick ta emot 25 000 kronor i prispengar, blomma och diplom av Ann-Mari Thorsén, ordförande i Ölandsklubben i Stockholm, vid en prisceremoni på Borgholms bibliotek 3 november 2021.

  – ”Jag är jätteglad och överraskad över att bli så uppmärksammad av Ölandsklubben. Sandby borg och vad som hänt där har uppfyllt mitt liv de senaste 10 åren och jag kommer att fortsätta arbeta med det resten av mitt liv, säger Helena Victor om att få ta emot priset.