30 oktober 2012

Hiss i rum 54 på Kalmar slott. Förundersökning genom schaktövervakning 2010.

I samband med att Statens fastighetsverk planerar att handikappsanpassa Kalmar slott hade man bestämt sig för att installera en hiss i rum 54, i slottets västra länga. För att kunna utvärdera möjligheten att få plats med en hiss i det tänkta utrymmet krävdes dock att alla de massor som fanns i utrymmet, under dagens golv, togs bort. Läs mer