18 mars 2022

Hjärtekul – ny, liten och kärleksfull utställning

    Under några vårveckor 2022 skapade barn och ungdomar fria skapelser på Kalmar läns museum. Inspirationen var Kalmarkonstnärerna Raine Navin och Gunilla Skyttla. Resultat är en förhållandevis liten utställning men är desto mer kärleksfull.

    Utställningen är ett samarbete mellan Kulturskolan i Kalmar, Historieklubben på Kalmar läns museum och Gymnasiesärskolan i Kalmar.

    Utställningen visas från 17 mars till 31 maj 2022. Du hittar den på entréplan på Kalmar läns museum.

    Välkommen att titta!