22 april 2013

I den medeltida sakristian vid Bredsättra kyrka. Arkeologisk förundersökning 2012

    Med anledning av att en ny värmepump skall installeras utanför Bredsättra kyrka behövde en yta på ca 2x3 meter undersökas arkeologiskt för planerat. Värmepumpen skulle placeras invid väggen på långhusets norra sida, strax väster om sakristian (fig. 1). Undersökningen utfördes av Kalmar läns museum under sammanlagt en arbetsdag fördelat på två tillfällen.