22 september 2016

I telefonen finns hela människan

    I telefonen finns hela människan en utställning av Henrik Teleman tillsammans med människor som nyligen kommit till Sverige, i samarbete med Kalmar läns museum. Premiär 15 oktober i Färjestadens bibliotek. 

    I telefonen finns hela människan genomförs i samarbete med åtta olika museer, och lokalt med flera olika andra organisationer som Röda Korset, Svenska Kyrkan, Migrationsverket, liksom kommunala förvaltningar. Efter det att projektet besökt en förläggningsort genomförs en lokal utställning för flyktingar, skolor och ortsbefolkning. De flesta museerna kommer också att genomföra egna projekt på förläggningsorten. Från och med juni 2018 turnerar en vandringsutställning runt på de deltagande museerna.

    www.itelefonenfinnshelamänniskan.com