22 juni 2017

Inbjudan till årets kulturarvsseminarium

  Välkommen till 2017 års kulturarvsseminarium: Människor och Krig - Kulturarv i krig och konflikt

  Tid: Fredagen den 17:e november
  Plats: Forum i Oskarshamn

  Vi vill på olika sätt belysa hur människor och kulturmiljöer formas av krig, hot och våld.

  Frågor om identitet och kulturarvets betydelse för dialog mellan människor, delaktighet och social sammanhållning kommer i fokus. Utmaningarna i samhället påverkar hanteringen av kulturarv och kulturmiljöer. Vad blir kulturarv i spåren av krig och varför. Hur kan minnen efter väpnade konflikter hanteras och bevaras?

  Är du intresserad av historien, nutiden och framtiden? Då är du hjärtligt välkommen till årets Kulturarvsseminarium!

  Dagen bjuder bl.a. på föreläsningar med godbitarna ur boken Dolda minnen, om fynden av en massaker från 400-talet i fornborgen Sandby borg på Öland- Vad hände och varför, om handel med kulturföremål från länder i krig, om vraket efter örlogskeppet Mars, om rollspelet På flykt som belyser påfrestningar som människor på flykt ställs inför, om det civila försvarsarbetet m.m

  Ta del av och inspireras av föreläsare som på olika sätt arbetar med årets tema.

  Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för deltagande krävs. Antal platser är begränsat. 

  Varmt välkommen och hjälp gärna till att sprida programmet!

  Birgitta Eriksson
  Länsantikvarie
  Länsstyrelsen

  Örjan Molander
  Länsmuseichef                                                                          
  Kalmar läns museum