19 februari 2019

Kalmar läns museum avslutar driften av Eketorps borg

  Kalmar läns museum har beslutat att inte genomföra sommarverksamheten 2019 på Eketorps borg samt i övrigt avveckla driften av Eketorps borg. Anledningen är att verksamheten under flera år har haft svårigheter att nå budget och museet bedömer att den ekonomiska risken att själva driva Eketorps borg vidare är för stor. Kalmar läns museums beslut har föregåtts av diskussioner under en längre tid med Mörbylånga kommun och Statens fastighetsverk.
   
  Kalmar läns museum arbetade in i det sista för att hitta en lösning som kunde säkerställa driften fem år framåt. Kalmar läns museum beklagar de eventuella konsekvenser som kan uppstå för södra Ölands turism samt de konsekvenser det medför för barn- och unga som inte längre kan genomföra sina tidsresor på Eketorps borg i Kalmar läns museums regi.
   
  Kalmar läns museum kommer snarast undersöka om de pedagogiska program och guidningar som redan är inbokade kan genomföras.
  Örjan Molander, Museichef uttrycker stor sorg över att ha tvingats till detta beslut då museet sedan 2002 har bedrivit högkvalitativ pedagogisk och kulturturistisk verksamhet vid borgen. Det varma vädret slog hårt mot besöksantalet 2018 med stora ekonomiska underskott som följd. Sammantaget har besöksantalet inte varit stort nog för att driva verksamheten vidare i nuvarande form.
   
  Det är vår förhoppning att Statens Fastighetsverk så snart som möjligt kan hitta en aktör som vill satsa på Eketorps borg och som har bättre förutsättningar långsiktigt att utveckla verksamheten vidare. Kalmar läns museum kommer att vara tillgängliga för förfrågningar om pedagogiskt och turistiskt samarbete givet att villkoren för insatsen är rimlig både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
   
  Frågor besvaras av Museichef Örjan Molander och Stiftelsens ordförande Jonas Hellberg:
  Museichef Örjan Molander
  e-post: orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
  Telefon:0480- 45 13 05
   
  Ordförande för Kalmar läns museums styrelse Jonas Hellberg
  e-post: jonas.hellberg@regionkalmar.se
  Telefon:070-670 05 72