5 juli 2013

Kalmar läns museum har tecknat ett samarbetsavtal med National Museums of Kenya

    Kalmar läns museum har tecknat ett samarbetsavtal med National Museums of Kenya, en av de större museiorganisationerna i Afrika. Överenskommelsen innebär en gemensam ambition att utveckla museerna och skapa gemensamma utvecklings- och samarbetsprojekt inom exempelvis undervisning, dokumentation och utställningar.

    National Museums of Kenya är ett stort och välrenommerat museum som organiserar samtliga offentliga museer i hela Kenya och ett stort antal kulturhistoriska platser. De arbetar både med kultur- och naturhistoria och har avdelningar för dokumentation, forskning, samlingar och undervisning och är etablerade över hela landet. Det är med stolthet som Kalmar läns museum kan tillkännage det här samarbetsavtalet som erbjuder internationella utblickar och möjligheter till flera utvecklande samarbeten. Redan idag samarbetar Kalmar läns museum och National Museums of Kenya, tillsammans med Linnéuniversitetet och Kenyatta University, i ett projekt om undervisning och samhälle, ”Education and community building”, Matematik i den lokala kulturmiljön.

    Avtalet skrevs under i Nairobi av ”Director General” för National Museums of Kenya, närmast motsvarande vår riksantikvarie, Dr Idle Omar Farah för två veckor sen och av länsmuseichef Örjan Molander i förra veckan