7 april 2021

Kalmar läns museum senarelägger öppning av besöksmålet Kalmar läns museum.

  På grund av ökad smittspridning och nya regionala rekommendationer har Kalmar läns museum fattat beslut att avvakta med öppning av museet och restaurangen. Länsmuseet skulle ha öppnat den 12 april men är nu istället fortsatt stängt tills vidare. Så snart omständigheterna ändras till det bättre kommer museet skyndsamt att öppna museet och restaurangen i Ångkvarnen.

  Länsmuseet ser fram emot en tid när vi kan välkomna våra gäster till Ångkvarnen igen.

  Upptäck under tiden alla olika digitala sätt att ta del av intressant kulturarv om och från Kalmar län.

  För mer information, kontakta;

  Örjan Molander, Museichef

  0480-45 13 05
  orjan.molander@kalmarlansmuseum.se