10 november 2020

Kalmar läns museum tar ansvar för att förhindra ökad smittspridning

Besöksmålet Kalmar läns museum är öppet, dock med begränsat besöksantal. När du besöker museet, följ de anvisningar som finns för våra utställningar och restaurangen. Om du är osäker, fråga gärna vår personal!

Frågor besvaras av museichef Örjan Molander via telefon eller e-post.
orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 05

Kalmar County Museum takes responsibility to prevent the spread of infection

All inquiries should be made to the museum director Örjan Molander
orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
+46 480-45 13 05