24 maj 2019

Kalmar läns museums konferens- och restaurangverksamhet är Kranmärkt

    Från och med idag är Kalmar läns museums konferens och restaurangverksamhet Kranmärkt. Det innebär att vi slopar flaskvatten till förmån för vanligt dricksvatten direkt från kranen. För smidig hantering har en tappkran installerats i anslutning till vår salladsbuffé för våra gäster att ta ett gott glas kallt vatten, stilla eller med bubbel.

    Här kan ni läsa mer om klimatpåverkan: https://www.kfstockholm.se/i-fokus/miljo/jamforelse-av-dricksvatten---oversiktlig-livscykelanalys/

    Och här kan du läsa mer om Kranmärkt och vad det innebär: http://kranmarkt.se/