17 juni 2016

Kalmararkeologer sätter svensk prägel på internationell användarkonferens

  Kalmar läns museums arkeologer Fredrik Gunnarsson och Nicholas Nilsson har fått det prestigefulla uppdraget att som första svenskar tala under invigningen av Esri:s internationella GIS-användarkonferens som går av stapeln i San Diego. Konferensen, som är världens största, lockar årligen omkring 16.000 deltagare.

  – Vi är naturligtvis oerhört stolta över att Kalmar läns museum är representerade i ett sammanhang som detta. Det är inte bara betydelsefullt för museet utan sätter hela regionen på den internationella kartan, säger museichef Örjan Molander.

  I månadsskiftet juni/juli står Länsmuseets arkeologer på scen i San Diego berättar för 16.000 deltagare från hela världen hur man med hjälp av det egenutvecklade dokumentationssystemet IDA (Instant field Documentation and Availability). IDA, som bygger på ArcGIS från Esri, samlar in arkeologisk information i fält och kommunicerar denna på ett helt nytt sätt. Systemet effektiviserar insamling, redigering och lagring av arkeologisk data i fält med hjälp av en surfplatta eller smartphone, en unik process som framförallt gör arbetet mindre kostsamt och säkrare samtidigt som det gör det möjligt för uppdragsgivare och allmänhet att följa arkeologernas arbete i realtid.
  Konferensen i San Diego är startskottet för ett nära samarbete mellan Museiarkeologi sydost och Esri Sverige som innebär att nya produkter för dokumentation och kommunikation av arkeologiska resultat kommer att tillverkas och testas på Sandby borg.

  – Dagens samhälle svämmar över av data, men frågan är hur vi skapar någon vettig information av det. Vi på Esri Sverige är därför otroligt glada att se hur vår teknik även kan appliceras i ett historiskt perspektiv för att skapa ny kunskap i det fascinerande arbete som bedrivs av Kalmar läns museum i Sandby Borg, säger John Smaaland, produktmarknadschef på Esri Sverige.

  För mer information, kontakta gärna: Fredrik Gunnarsson, arkeolog/GIS-samordnare Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum: 070 535 94 76, fredrik.gunnarsson@kalmarlansmuseum.se
  John Smaaland, Product Marketing Manager Esri Sverige: 0706 760 98 22, john.smaaland@esri.se

  Museiarkeologi sydost är den uppdragsarkeologiska enheten vid Kalmar läns museum. Vi arbetar främst med arkeologiska undersökningar i Kalmar och Kronobergs län. Enheten har 11 anställda arkeologer fördelade på två kontor, i Kalmar och Växjö. IDA (Instant field Documentation and Availability) är enhetens egenutvecklade digitala konceptlösning för datainsamling av information vid arkeologiska undersökningar. Sedan 2015 är Museiarkeologi sydost med och driver företagsforskarskolan GRASCA – Graduate School of Contract Archaeology – vid Linnéuniversitetet, som delfinansieras av KK-stiftelsen.

  Esri Sverige är landets största leverantör av GIS (Geografiska Informationssystem). Vi tillför den geografiska dimensionen till befintliga IT-system och förvandlar svårsmält marknadsfakta till lättöverskådliga kartor, som bidrar till bättre beslutsunderlag. Esri Sverige är svensk distributör av programvaran ArcGIS från Esri Inc, och tillhandahåller även andra ledande programvaror för GIS. Vi har 100 anställda i Sverige och kontor i Gävle, Stockholm, Falun, Karlskrona, Växjö, Malmö och Jönköping. Huvudkontoret finns i Gävle. Läs mer på esri.se.