30 oktober 2012

Kronobäcks klosterkyrkoruin. Förundersökning inför byggandet av ny informationsbyggnad 2009-2010.

    I samband med byggandet av en ny informationsbyggnad i anslutning till ruinen efter det medeltida klostret i Kronobäck utanför Mönsterås genomfördes en arkeologisk förundersökning av Kalmar Läns Museum tillsammans med nätverket Kontaktnät Kronobäck. Undersökningen omfattade platsen för byggnaden men även explotaringsytor för gångar, cykelväg, el och VA. Inom undersökningsområdet påträffades rester av en förhistorisk boplats i form av stolphål, gropar och härdar som ligger på åkern norr om kyrkoruinen. Läs mer