30 oktober 2012

Krönsborg och Ivarsudde. Medeltida befästningar i Södra Vi socken.

Kalmar läns museum utförde 1990 en arkeologisk förundersökning av en fornlämning i Dabbetorp, Södra Vi socken. Undersökningen utvidgades till en amatörarkeologisk undersökning i samarbete med Södra Vi hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan i Vimmerby. I samband därmed uppmärksammades grävledaren på de förmodat medeltida lämningarna på Krönsborg och Ivarsudde. Ladda ner rapporten