22 juni 2016

Kulturell geocaching

  Kulturell geocaching är ett samarbete inom ramen för Skapande skola mellan Kalmar läns museum och AV-media Kalmar län.

  Vi har träffat cirka 1200 elever i åk 3-6 under läsåren 2014/15 och 2015/16.

  Kulturell geocaching är ett program där elever och lärare genom modern teknik kopplar ihop nutid med dåtid. Elevernas glädje över att söka och skriva fakta om sin närmiljö, vara ute och röra på sig, samarbeta och lära sig modern teknik har vi sett många exempel på. Eleverna har arbetat ämnesövergripande och upplevelsebaserat med modern teknik (Ipads, GPS,QR- koder, appar) och lärt sig mer om kulturmiljöer i sina närområde. Vill du läsa mer om detta så titta gärna på följande länkar.

  http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2016/05/30/pa-skattjakt-lokalhistorien

  www.kulturellgeocaching.blogspot.se

  Vill du veta mer?

  Kontakata Helen Andersson: helen.andersson@kalmarlansmuseum.se 0480-45 13 85

  eller

  Mia Billmark: Mia.Billmark@avmkl.se 0480-615 77