30 oktober 2012

Kulturlager i kvarteret Ejdern 4

En arkeologisk förundersökning utförd i november 2008 inom kvarteret Ejdern 4 i Vimmerby stad inför utbyggnad av Intersports affärs- och lagerlokaler i kvarterets östra del. Ladda ner rapporten