30 oktober 2012

Kulturmiljö kring de fyra vattenfallen. Översiktlig bedömning av kulturmiljövärden 2011.

Inför en projektering av fem vandringshinder i Virserumsån och i Lillån, Hultsfreds kommun, genomförde Kalmar läns museum en översiktlig bedömning av kulturmiljövärden. Fyra av lokalerna inom de centrala delarna av Virserum där Virserumsån rinner igenom. Den femte lokalen utgörs av en damm och en åsträcka i Lillån där ån rinner förbi Lillefors, ca 1,5 km sydost om Virserum. Läs mer