30 oktober 2012

Kvarteret Bardunen

I Kvarteret Bardunen på Ängö i Kalmar finns ett mindre uthus i korsvirke. Kalmar läns museum gav råd och anvisningar kring hur byggnaden kan renoveras till ägarna. På ett fotografi från 1972 i länsmuseets fotoarkiv syns byggnaden i mitten av bilden.