25 april 2019

Laga istället för att byta ut!


  Den 30 maj är det Fönsterrenoveringens dag. Syftet är bland annat att berätta om de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster i stället för att byta ut dem. Det är andra året dagen arrangeras och nu går svensk byggnadsvård på export då ”Fönsterrenoveringens dag” även anordnas i Finland och Estland.

  Den 30 maj vill Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster. Tillsammans med olika samarbetspartners anordnar de aktiviteter runt om i landet. Allt från workshops och kurser, till utställningar och stadsvandringar där man tittar på olika typer av fönster. Aktiviteterna är inspirerande och utbildande och förmedlar praktisk kunskap i hur man renoverar och energieffektiviserar sina fönster.

  Rädda klimatet och fönstren - samtidigt
  Ett vanligt argument för att byta fönster på ett hus är att man sparar energi, ett annat är de underhållsfria materialen. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla - istället kastar man dem. Gamla träfönster kan däremot renoveras, varsamt och billigt, för att bli mer energieffektiva. Det sparar resurser och är ett enkelt sätt att vara klimatsmart! 
  – Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda? Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet.

  Spara pengar och miljö 
  Äldre träfönster har dessutom en hantverks- och materialkvalitet som bidrar till att de med rätt underhåll kan hålla väldigt länge. Att spara originalfönstren är därför ett sätt att investera i ett hus, på många sätt:
  – Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

  Svensk byggnadsvård på export
  I år arrangeras Fönsterrenoveringens dag både i Finland och Estland där man valt att fortsätta med samma koncept:
  – Det skulle naturligtvis vara fantastiskt om detta utvecklade sig till en internationell dag för fönsterrenovering. Även Norge och Danmark ligger i startgroparna, säger Liselotte Jumme, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum.

  En del av kulturarvet
  Fönsterrenoveringens dag är också ett sätt att uppmärksamma äldre fönster och deras betydelse för kulturarvet. Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Byte av fönster kan innebära att en byggnads historiska karaktär går förlorad. Kulturmiljölagen säger att ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet är en ”nationell angelägenhet som delas av alla”. I plan- och bygglagen skriver man att alla ändringar av ett hus ”ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, historiska-, kulturhistoriska- och miljömässiga värden”. Ändå kastas gamla, funktionsdugliga och kulturhistoriskt värdefulla fönster över hela landet.

  Fönsterrenovering i teori och praktik på Kalmar läns museum
  I samband med Fönsterrenoveringens dag anordnar Kalmar läns museum Fönsterrenovering i teori och praktik med Krister Tauber från Utmarkens fönsterrenovering som berättar om fönstrets olika delar och hur man bäst renoverar ett gammalt fönster. 


  Kontakt
  Liselotte Jumme
  Bebyggelseantikvarie
  Kalmar läns museum
  0480-45 13 89
  070-398 38 04
  liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se