1 april 2020

Länsmuseet storsatsar vid Elevatorkajen!

    Länsmuseet vill ytterligare öka sin attraktivitet som besöksmål och planerna fortgår för fullt inför den kommande sommarsäsongen. Ett synligt tecken är att ordet KALMAR vid inloppet till hamnen kommer att förlängas till KALMAR LÄNS MUSEUM. Så här långt hade arbetet kommit igår kväll – se bilden – och resterande bokstäver kommer att sättas upp idag, den 1/4. Till sommaren kommer säkerligen alla tilläggande turister att utan tvekan hitta till Kalmar läns museum!

    Hållbarhetsfrågor ligger Kalmar läns museum varmt om hjärtat och har blivit något av ett nyckelord i den nya storsatsningen vid Elevatorkajen. Idag görs håltagningen i Ångkvarnens gamla vattentorn för linbanestationen. Linbanan kommer att användas för klimatsmarta transporter av turister mellan Färjestadens hamn och Ångkvarnen. Den sprillans färska illustrationen från arkitektfirman ger en liten hint om hur det kommer att se ut!

    Under färden, som bjuder på en hisnande vacker utsikt över Kalmarsund, kommer resenärerna att kunna ta del av information om de många skeppsvrak som ligger i sundet via en audioguide. Varje gondol kommer att vara utrustad med cykeltrampor för den som vill snabba på färden – och som alternativ i händelse av motorstopp. Linbanan planeras bli färdig och kommer att invigas om exakt ett år, den 1/4 2021. Färden kommer att vara kostnadsfri för innehavare av länsmuseets årskort.

    Frågor? Kontakta museichefen vid Kalmar läns museum, Östen Måvander.