30 oktober 2012

Målerås äldsta glashytta. Handledning av frivillig arkeologisk undersökning 2011.

I samband med föreningen Projekt Glasbyn Målerås projektansökan om EU-medel, s.k. Leader-pengar, för utveckling av Målerås som turistmål, ombads Kalmar läns museums uppdragsarkeologiska enhet att lämna offert för handledning av en frivillig arkeologisk utgrävning av ett grönområde där den första glashyttan i Målerås från 1890 skall ha funnits. Utgrävningen av den gamla hyttmarken ingår som en del i det s.k. Projekt Glasbyn Målerås där bl. a anläggandet av en kulturhistorisk park med promenadstråk, cykelvägar och rastplats med tillhörande informationstavlor planeras. Projektet fick medel tilldelat sig vintern 2011. Den frivilliga arkeologiska utgrävningen av hyttområdet inleddes med en studiecirkel och utbildning i grävteknik under maj och juni månad varefter utgrävningen genomfördes under en vecka i juli månad. Projektledare för Kalmar läns museum har varit Ulrika Söderström som tillsammans med Ivonne Dutra höll i utgrävningen. Denna rapport presenterar en kortfattad kulturhistorisk översikt kring Målerås äldsta glasbruks- och järnvägshistoria fram till idag tillsammans med en redogörelse för resultaten från utgrävningen av det gamla hyttområdet. Läs mer