10 november 2016

Marinarkeologi vid Kronobergs slottsruin

    I det kalla insjövattnet vid Kronobergs slottsruin har dykare just slutfört en marinarkeologisk undersökning. De gamla broarna ut till slottsruinen ska bytas och dykningarna har gjorts för att ta reda på om det under vattenytan finns några gamla lämningar med anknytning till borgen. Ett resultat som dykarna redan kommit fram till är att dagens bro vilar på gamla fundament vars undre delar förmodligen anlagts under slottets tid. Vid dykningarna fann man även resterna efter en ännu äldre bro som haft en något annorlunda riktning. Sammanhanget tyder på att den äldsta bron kan vara anlagd under mitten av 1500-talet eller tidigare. Projektet är ett samarbete mellan Museiarkeologis sydost/ Kalmar läns museum och Sjöhistoriska muséet. Arbetet görs på uppdrag av Statens Fastighetsverk.