2 maj 2022

Ny kanon från Kronan bärgad i samband med Marinens 500-årsjubileum

  År 2022 fyller marinen 500 år och under hela året kommer flera evenemang att arrangeras som högtidlighåller marinens jubileumsår, bland annat genom hamnbesök på några utvala orter som representerar viktiga delar av den marina historien. Med Kalmars och Kalmar läns museums historiska koppling till Regalskeppet Kronan är staden en naturlig startpunkt för jubileumsårets evenemang som alltså startar i Kalmar den 13-14 maj.

  Marinens jubileum får en kanonstart i bokstavlig bemärkelse. Försvarsmakten med Första ubåtsflottiljen och utbåträddningsfartyget HMS Belos har sedan många år gett stöd till länsmuseet med dykningar vid Kronan, och det har nu blivit dags att bärga en 36-pundig bronskanon som efter 346 år på botten återigen får se dagens ljus. Lämpligt nog sker det i samband med Marinens 500-årsjubielium. Ansvarig för Kronan-projektet, Lars Einarsson, Kalmar läns museum, är på plats och leder det arkeologiska arbetet. Ombord, förutom Marinens besättning, finns även museets konservatorer Karin och Stina. Efter bärgningen som skedde under torsdagen den 12 maj konstaterar Lars Einarsson, att kanonen är svensk, gjuten år 1661, är 3,7 meter lång och väger cirka 3,8 ton.

  Som en del av Marinens dagsprogram kommer kanonen som är bärgad att överlämnas under pompa och ståt till Kalmar läns museum fredag den 13 maj klockan 16.00 till toner av Marinens musikkår.

  I dagsprogrammet kommer Kalmar läns museum också medverka i samband med de historiska föreläsningarna om Regalskeppet Kronan som Marinen arrangerar.

  Marinens dagsprogram 13-14 maj

  Den 13-14 maj kommer Marinen med ubåträddningsförtyget HMS Belos till Kalmar och Elevatorkajen. I samband med hamnbesöket visar marinen upp fartyg, materiel och ger besökarna en möjlighet att träffa och prata med personalen.

  Se dagsprogrammet för marinens besök i Kalmar (www.forsvarsmakten.se)

  Film om kanonbärgning

  År 2020 genomfördes ett omfattande kanonbärgningsarbete på regalskeppet Kronans vrakplats i samarbete med Försvarsmakten/Första ubåtsflottiljens dykpersonal och besättning, och med ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos som dykplattform. Två riktigt tunga bronskanoner, djupt nedsjunkna i den fasta leran på 26 meters djup fick återigen, efter 344 år på havets botten, se dagens ljus.

  Bild ovan: Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Foto: Försvarsmakten. Läs mer om HMS Belos på Försvarsmaktens webbplats.