11 november 2013

Möten i parken

    Bebyggelseenheten har nyligen påbörjat ett projekt om fyra parker i länet -stadsparken och Folkets park i Kalmar samt stadparken och Folkets park i Oskarshamn. Projektet, som heter ”Möten i parken”, fokuserar framförallt på parkerna som mötesplatser och sociala markörer.  Hit har människor kommit för att umgås och roa sig men också för att få lära sig något.

    Stadsparker anlades i flera svenska städer under 1800-talets andra hälft. Tanken var att skapa en grön miljö för rekreation i de växande städerna. I Kalmar anlades stadsparken under 1880-talet och i Oskarshamn ett par årtionden tidigare. Stadsparken skulle vara till för alla men kom framförallt att bli en social arena för dåtidens borgarklass. Stadsparkerna skulle visas upp för besökare och därför satsade men på prydliga planteringar, ovanliga träd och välskötta gräsmattor. Arbetarna valde att istället anlägga folkparker där politisk och facklig verksamhet skulle kunna samsas med nöjen. I Kalmar invigdes Folkets park år 1900 och i Oskarshamn invigdes nuvarande Folkets park 1907.

    Dessa fyra parker har alltså alla en lång och spännande historia. Projektet syftar till att dokumentera hur dessa parker har använts sedan de anlades och ge förslag på hur man skulle kunna använda dem i framtiden.

    Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har minnen, berättelser och bilder från de fyra parkerna. Vad har du upplevt i parkerna? Hur var en danskväll i Folkets park under olika årtionden? Vem har du hört tala eller sett uppträda i parken? Vad betyder parken för dig idag? Hur vill du använda parkerna i framtiden? Vad tycker du att parken saknar?

    Skicka in dina minnen och berättelser till magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se. Har du några foton som vi kan få använda, så får du gärna skicka med dem också.