30 oktober 2012

Mycket glas i källare och brunnar

Med anledning av att Riksbyggen skulle bygga nya bostadshus på den sydvästra delen av kvarteret Bagaren genomförde Kalmar läns museum en för- och särskild arkeologisk undersökning under två säsonger 1990 och 1991. Vid undersökningarna påträffades lämningarna av två brunnar, en smidesplats, en källare och en förvarings/avfallsgrop.  Ladda ner rapporten