30 oktober 2012

Mycket vind vid Lerkaka. Arkeologisk utredning 2012.

Eolus Vind AB planerar en etablering av sex nya vindkraftverk inom rubricerade fastigheter. Därför bedömde Länsstyrelsen i Kalmar, utifrån topografi, fornlämningsbild samt arbetsföretagets omfattning, att en särskild arkeologisk utredning krävdes för att ta reda på om någon hittills okänd fornlämning kunde påverkas av etableringen. Läs mer