16 december 2015

Ny bok: Grävda minnen – Från Skedemosse till Sandby borg

Ny bok:
Grävda minnen – Från Skedemosse till Sandby borg

Red. Kjell-Håkan Arnell & Ludvig Papmehl-Dufay

Presskonferens
Plats: Kalmar läns museum, kaféet
Tid: 16/12 10:30
 
Knappast i någon annan del av Sverige dominerar fornlämningarna landskapsbilden som på Öland. Men här finns också tusentals lämningar under markytan, ofta helt utan synlig markering ovan jord. Här har plöjande bönder, fornsakssamlare och grävande arkeologer under århundraden gjort otaliga spektakulära fynd.
 
Bland de många arkeologer som ägnat sitt yrkesliv åt Öland finns några som varit mer tongivande än andra. En sådan är Ulf Erik Hagberg. I maj 2013 hölls ett tvådagars forskarseminarium i Gärdslösa på Öland för att hedra hans minne. Seminariets tema var ”Arkeologi på Öland” och lockade ett 70-tal deltagare. Ulf Erik avled i början av 2012, nästan på dagen när ett annat seminarium avhölls, denna gång på Linnéuniversitetet i Kalmar till minne av ölandsarkeologen Hella Schulze. Seminariets tema, ”Arkeologiska studier kring Köpingsvik”, knöt an till Hellas viktigaste bidrag till ölandsforskningen – nästan 40 års engagemang i den komplexa arkeologiska miljön i Köpingsvik.
 
I en ny påkostad bok samlar vi nu godbitar från dessa båda seminarier, där ett 20-tal arkeologer blottlägger några av de hemligheter som den öländska jorden gömmer. Sandby borg, ett försvunnet stenhuvud från Resmo och två vikingatida kvinnogravar från Köpingsvik är bara några smakprov på vad den rikt illustrerade boken har att erbjuda. Artiklarna utgör omarbetade versioner av föreläsningarna som hölls för att hedra minnet av ölandsarkeologerna Ulf Erik Hagberg och Hella Schulze.
 
 
Från och med onsdagen den 16 december kommer boken att säljas i Kalmar läns museums butik och hos Dillbergs. Boken kommer succesivt att finnas tillgänglig hos fler bokhandlare i Kalmar och på Öland. Rekommenderat pris till kund är 199 kronor.
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Ludvig Papmehl-Dufay
Arkeolog, fil dr
E-post: lpd@kalmarlansmuseum.se
Mobiltelefon: 0725-507828
Telefon: 0480- 45 13 28
 
Birgitta Eriksson
Länsantikvarie
Kulturmiljöenheten
010-2238411
 
Kjell-Håkan Arnell
Tidigare länsantikvarie numera pensionär
Telefon: 0705-863 159.