20 mars 2017

Ny bok om Kalla kriget i Kalmar län

  Boken har fått namnet Dolda minnen med undertiteln På vakt mot supermakt. Här beskrivs Kalmar läns civila och militära planering under Kalla kriget, denna moderna historiska period, från slutet av andra världskriget och fram till början av 1990-talet. Det är Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförening som tillsammans ger ut boken.

  I Dolda minnen berättas modern historia och vi får inblick i den omfattande samhällsplanering som pågick under andra halvan av 1900-talet. Boken beskriver till exempel hur barnomsorg, matförsörjning och sjukvård skulle fungera inom det civila försvaret i händelse av krig. Här finns också beskrivning av vissa militära funktioner typiska för Kalmar län under perioden.

  Författare är Samuel Palmblad vid Smålands museum och han har sedan 2014 arbetat med uppdraget att ta fram kunskap om Kalmar län under kalla krigsåren och beskriva vilka spår detta lämnat i landskapet. Tanken är att kunskapen senare skulle kunna användas av länsstyrelsen för planering av skydd och vård av ett urval av dessa krigsmiljöer.

  −  Vi tyckte att det färdiga materialet var så intressant att vi bestämde att det skulle kunna bli en fin bok med många spännande berättelser för länets invånare, säger Birgitta Eriksson, länsantikvarie vid Länsstyrelsen. Nu är den här!

  Boken kommer att säljas på länsmuseet och hos flera av länets bokhandlare.

  Bakgrund

  Kalla kriget kallas åren som började efter andra världskriget slut och som varade fram till tidigt 1990-tal. Andra världskrigets slut blev inledningen på en orolig tid i Europa då kontinenten delades militärt av en järnridå i öst och en väst. Sverige stod alliansfritt mitt emellan dessa militära makter. För att kunna hävda sin alliansfrihet investerade Sverige stora samhällsresurser i ett starkt militärt och civilt försvar som i första hand skulle avskräcka från invasion. Länsstyrelserna var en central aktör i detta arbete genom att regionalt ansvara för det civila försvaret.

  Boken Dolda minnen är den tredje i en serie om Kalmar län där föregångarna heter Byggda minnen och Grävda minnen. Även dessa gjordes i samarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund och publiceras som delar i länsmuseets årsboksserie.