30 oktober 2012

Nya änglar och facklor i Torsås kyrka

"Änglarna har barnets öppna sinne och varma själ blandat med den vuxnes erfarenhet för att kunna bistå detta bedrövliga människosläkte på bästa sätt." Så beskriver slöjdaren Kjell Arvidsson de nya änglahuvudena i Torsås kyrka. Den första kyrkan i Torsås var från medeltiden. Den nuvarande kyrkan byggdes på de gamla grundmurarna och stod klar 1778. Altarskåpet, triumfkrucifixet och predikstolen är bevarade från medeltidskyrkan.  År 2007 stals två änglar från Torsås kyrkas predikstol och två facklor från läktarbarriären. Änglarna och resten av predikstolen är från 1680-talet. Facklorna är troligtvis från 1950-talet. Torsås kyrkliga Samfällighet bestämde sig för att nytillverka de stulna delarna. Efter att tillstånd från Länsstyrelsen var klart anlitades slöjdaren Kjell Arvidsson för att ta fram nya facklor och rekonstruera de stulna änglahuvudena i trä. Förgyllaren Burkhard Wichmann förgyllde facklorna med bladguld och konservator Bibi Pålenäs målade änglarna. Kalmar Läns Museum har följt arbetet som antikvarisk kontrollant. Facklorna har fått en helt ny utformning men änglarna har rekonstruerats efter äldre fotografier.