24 april 2017

Nya arkeologiska undersökningar på Blå Jungfrun!

    För tre år sedan genomfördes de första arkeologiska undersökningarna på den mytomspunna ön Blå Jungfrun. Resultaten var sensationella och visade omfattande spår av mänsklig aktivitet ute på ön under jägarstenålder, för omkring 9000 år sedan.

    Nu är det dags igen: under slutet av april 2017 genomförs en förnyad arkeologisk expedition, där målet dels är att undersöka närmare några av de stenålderslämningar som påträffades 2014 och dels att dokumentera kulturhistoriska lämningar från andra tider på ön. Allt som påträffas vid undersökningarna mäts in med GPS.

    Via länken nedan kan du följa arkeologernas arbete och se något av det Jungfrun döljer.

    Länk till kartan.