22 april 2013

Offerplatsen i Löt. Arkeologisk förundersökning 2012

    Inför en planerad utökning av den befintliga vindkraftparken vid Stora Haglunda, Löt socken på Öland, genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning inom det avgränsade området för verk 7. Då det under den särskilda utredningen som genomfördes 2011 påträffades en bronsyxa från äldsta bronsålder beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att all fortsatt exploatering på platsen skulle föregås av en arkeologisk förundersökning. Då det kunde fastställas att den påträffade typen av yxa normalt hittas i våtmarksdepåer fanns misstanke om att fyndplatsen kunde röra sig om en eventuell offerplats.