30 oktober 2012

Ombyggnad av trafikplats vid Botestorp. Särskild arkeologisk undersökning 2009.

Kalmar läns museum genomförde i september 2009  en arkeologisk undersökning inom fastigheten Botestorp 1:1, ca 18 km norr om Oskarshamn. I samband med att väg E22 gjordes om till mötesfri väg på sträckan Fårbo - Nygård skulle en mindre vägkorsning vid Botestorp byggas om. Arbetsföretaget berörde delar av en sedan tidigare registrerad boplats (RAÄ 1846).  Läs mer