25 juli 2019

Örjan Molander donerar 50 000 kronor till stiftelsen Kalmar läns museum

  Hej!

  Jag drivs av en vision om en stark och stabil länsmuseistiftelse med förmåga och kraft att göra många fler kulturarvsinsatser, ta fler initiativ och förstärka kulturarvsarbetet i Kalmar län.

  Med utökade resurser skulle så mycket mer kunna göras kring forskning, kunskapsuppbyggnad, vård, information, förmedling, delaktighet etc. Jag bedömer att det finns personer, företag och andra organisationer som kan tänka sig att bidra med gåvor och donationer till en utvecklad länsmuseiverksamhet och att vi kan bygga på att det finns ett grundläggande förtroende för länsmuseets verksamhet. 
  Jag har själv tittat i min privata plånbok och bedömt att jag kan avvara en summa pengar. Jag tror och hoppas att det finns fler personer som vill ge tillbaka till samhället och vill följa mitt initiativ och donera eller testamentera till fondens uppbyggnad. Förhoppningen är att detta initiativ kan bidra till en förstärkt kultur av privata finansieringsalternativ som komplement till annan finansiering.

  Mitt initiativ är alltså att jag privat, idag har skänkt och satt in 50 000 kronor på Stiftelsen Kalmar läns museums bankkonto samt att jag föreslår styrelsen att ta beslut om att instifta en Kulturarvsfond Kalmar län, eller motsvarande.

  Jag har ett filantropiskt förhållningssätt och förväntar mig inget i gengäld mer än att länsmuseet fortsätter bedriva en bra kulturarvsverksamhet och att styrelsen så småningom tar ett klokt beslut om att bygga vidare på denna blygsamma start.  I den fortsatta beredningen av frågan om en fond kommer ledningsgruppen, revisor, jurist och styrelsen att involverasmed slutgiltigt beslut i styrelsen.

  Avsikten är att succesivt och långsiktigt bygga upp ett kapital om inledningsvis 1 miljon och sedan de efterföljande delmålen 5 milj, 10 milj, 25 milj och kanske till mer. Endast utdelningen/avkastningen ska kunna användas, och först när förslagsvis en miljon har uppnåtts. Fonden eller motsvarande föreslås vara en del av länsmuseistiftelsen och ha ett lika långsiktigt perspektiv.

  Länsmuseet ska fira 150-årsjubileum år 2021, vilket delmål kan vi ha nått till dess?

  Jag har under en längre tid närt förhoppningar om privata gåvor och donationer och hoppats på att någon skulle ta första steget. För lite sedan insåg jag att jag är någon. Jag passar på och firar att jag har jobbat 25 år på museet 1 augusti.

  Nu hoppas jag på att fler Kalmarlänsbor och andra vill följa mitt exempel. 

  Örjan Molander
  Länsmuseichef/landsantikvarie
  Helhetsansvar för museets verksamhet

  E-post: orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
  Telefon: 0480- 45 13 05