20 januari 2016

Övergripande bebyggelsehistorisk utredning för Påskallavik och Vånevik

Nu är den bebyggelsehistoriska utredningen för de båda samhällena Påskallavik och Vånevik i Oskarshamns kommun klar. På uppdrag av kommunen har Kalmar läns museum undersökt hur bebyggelsen i de båda kustsamhällena vuxit fram och vad som idag utmärker bebyggelsen i olika områden. Båda samhällena är en del av riksintresset "Em-Påskallavik - Vånevik". En översyn av riksintresset pågår och utredningen har tagits fram som ett led i det arbetet. Ett förslag är att ge riksintresset nya avgräsningar samt att döpa om det till "Smålands stehuggarkust" för att bättre fokusera på riksintressets kärna det vill säga stenhuggeriindustrin.