30 oktober 2012

Prästhagen, Köpingsvik

Resultaten från en särskild arkeologisk utredning genomförd av Kalmar läns museum inom fastigheten Köping 1:8, strax söder om Köpingsvik. Utredningen genomfördes med hjälp av sökschaktning med maskin, och kunde påvisa förekomst av fast fornlämning inom större delen av områdets västra halva.  Ladda ner rapporten