30 oktober 2012

Presentationsmaterial från Kulturarvsseminriet 2010

Nu finns presentationerna från seminariet Vattenlandskapet - Ett gränslöst kulturarv på länsmuseets hemsida. Du hittar allt material här.