24 april 2014

Regalskeppet Kronan i Expressen

    Ett hav av dolda skatter!

    Drygt 300-åriga Kronan ser nästan ut som när hon sjönk.
    Hon tog med sig över 800 man när hon förliste - under kaotiska former - utanför Ölands kust.

    Så inleds artikeln i Expressens bilaga "Östersjön Runt" från den 23 april 2014.