30 oktober 2012

Rivna hus och gamla gränser. Arkeologisk förundersökning 2009.

Då väggarna i en befintlig källare i Kv Björken, Gamla stan skulle rivas gjordes på initiativ av fastighetsägaren en dokumentation av de kulturlager som framkom. I området har tidigare hittats tjocka kulturlager med framförallt lämningar från järnframställning. Detta samt att den medeltida Smedjegatan hade sin sträckning strax söder om den nu aktuella fastigheten gör området intressant för att försöka lägga pusslet om stadens medeltida järnhantering.  Läs mer