30 oktober 2012

S:t Petri kyrka i Västervik

I oktober 1905 stod S:t Petri kyrka i Västervik klar. Det stora rosettfönstret åt väster får nu, lite drygt hundra år senare en översyn. Det är glaskonstnär Winfred Baier från Tranås som går igenom de blyinfattade fönstren och reparerar eventuella skador i blyspröjsen och byter trasigt glas innan fönstren återmonteras. Det kan idag vara mycket svårt att finna ersättningsglas i rätt kulör. Kalmar läns museum följer arbetet på S:t Petri kyrka och ger råd och anvisningar i samband med renoveringen.