30 oktober 2012

Skelett under trottoaren

I samband med att man skulle år 2000 gräva för fjärrvärme i Esplanaden, Kv Domherren 19, följdes schaktningen av en arkeolog från Kalmar läns museum.  Ladda ner rapporten