8 oktober 2021

Skogens rikedomar - Skogen, människan och kulturarvet. Save the date!

  Skogen i Kalmar län har satt, och sätter fortfarande, stora avtryck i vårt kulturarv.

  Välkommen till 2021 års kulturarvsseminarium:
  Plats: Forum, Oskarshamn
  Datum: Tisdag 23 november

  Snart är det dags för årets seminarium om skogens spännande berättelser, arv och framtid!

  Skogen och människan har genom bland annat kolning, tjärtillverkning och flottning skapat arbetstillfällen och överlevnad. För kreaturen var skogen länge den viktigaste betesmarken. Men även mindre välkända verksamheter har skogen att tacka för sin existens. Skogen har också bidragit till ett rikt kulturarv med alla historier om skogsrår och andra väsen. Under årets kulturarvsseminarium tar vi oss an temat SKOGEN
  på olika sätt. Ta del av och inspireras av föreläsningar om skogens kulturhistoria och framtid, berättelser om skogens väsen och mycket mer.
  Är du intresserad av historien, nutiden och framtiden? Då är du hjärtligt välkommen till årets kulturarvsseminarium! Formell inbjudan och program skickas ut inom kort.

  Hjälp oss gärna att sprida den här blänkaren.

  Varmt välkommen!


  Örjan Molander, Länsmuseichef Kalmar läns museum
  Birgitta Eriksson, Länsantikvarie Länsstyrelsen i Kalmar län

  För mer information, kontakta:
  e-post: pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se, tfn: 0480-45 13 04

  Vi påminner alla som planerar att delta i vårt evenemang att följa
  Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning.